Barn, ungdom och unga vuxna

Är du mellan 10-30 år och har NPF? Då kan du komma på träffar eller grupper hos oss!

Vuxen med NPF

Vuxenverksamheten har träffar som vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och har NPF.

Närstående

Vill du träffa andra i samma situation eller lära dig mer om NPF? Vi har träffar för föräldrar, föreläsningar och medlemsrådgivning.

Projekt

Här hittar du information om projekt som Attention Stockholm driver eller är med och stöttar.

Medlemsrådgivning

Behöver du personligt stöd och vägledning?

Föreläsning och utbildning

Vi föreläser, utbildar och handleder på olika teman runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).