Vi försöker påverka både genom att sprida kunskap och stötta individer och familjer till att få det som de behöver och har rätt till. Vi försöker också delta i samhällsdebatten så att våra frågor syns och hörs.

Intressepolitiskt arbete

Attention ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, regioner och riksdag. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället.

Attention Skaraborg påverkar genom att delta i brukarrådet för Hälso och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland

Attention Skaraborg påverkar genom att delta i brukarrådet för mänskliga rättigheter i västra Götaland.

Vi deltar i Refensgruppen i Skövde som påverkar det kommunala funktionshinderrådet.

Vi deltar i samverkansgrupp med Compassen i Lidköping och autismföreningen i Skaraborg

Genom samverkan med funktionsrätt Skaraborg lyfter vi frågor tillsammans med andra föreningar lokalt.