Vi i styrelsen har NPF själva eller i familjen, arbetar inom NPF och/ eller annan kunskap inom området som vi vill dela med oss av.
För oss är det viktigt att bidra till att skapa ett inkluderande samhälle. Det gör vi genom föreläsningar, utbildningar, aktiviteter och mötesplatser.

CHRISTINA BRINKEMO

Ordförande 0702727649

MAGNUS ANDERSSON

andre vice ordförande 0704-985092

MAUD BENGTSSON

Sekreterare

MONICA ANDERSSON

Kassör

CARINA JENSEN

SUPPLEANT

CHRISTINA LING

SUPPLEANT