Attentions Skaraborg är en del av en rikstäckande organisation Attention.

Vi riktar oss till dig med neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD, autism, Tourett, tvångssyndrom, dyslexi och språkstörning. Vi sprider kunskap om NPF till alla. Vi arbetar aktivt för att människor med NPF ska inkluderas i samhället på sina villkor.

Vår förening bygger på gemenskap. Vi anordnar aktiviteter och mötesplatser där dina individuella behov är fokus.

Skaraborg

Vi är verksamma i hela Skaraborg och har verksamhet på flera ställen runt om i vårt område.

Vi behöver dig

Som medlem i Attention Skaraborg stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 15 000 medlemmar i hela Sverige varav ca 300 medlemmar i Skaraborg och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.