Har man NPF, så finns det med hela livet och påverkar vardagen på många olika sätt. Det berör alltifrån sömnen och anknytningsförmågan hos spädbarnet, till det lilla barnets samspel på förskolan och det större barnets förmåga att klara skolans krav. NPF följer oss upp i arbetslivet, in i våra relationer. NPF påverkar våra möjligheter att hantera ekonomi, föräldraskap, fritid och vardag. Slutligen tar vi med oss vår NPF in i ålderdomen där redan nedsatta kognitiva funktioner kan nedsättas ytterligare.