Årsmöte

Vi vill här med bjuda in dig och alla medlemmar till vårt årsmöte!
Nu är det snart dags för årsmöte, ett av årets viktigaste möten.
Det är under det här mötet som vi medlemmar tillsammans
sätter ribban för det kommande året.
Vi börjar med att blicka tillbaks för att se
hur det gånga året har varit, för att sedan
rikta blickarna mot framtiden! Vi kommer
bland annat att besluta vilka som ska sitta
med i styrelsen, vad vi ska hitta på för
aktiviteter mm
På årsmötet behandlas:
Bokslut avseende verksamhetsåret 2022
Budget för verksamhetsåret 2022
Verksamhetsplan för 2023
Val av styrelse
Varmt Välkommen
Anmälan till: info@skaraborg.attention.se
senast 24 mars