Styrelsen träffades för styrelsemöte efter sommaren idag.

Under mötet planerades det för vilka aktiviteter vi kan planera under hösten. Kolla in aktivitet här på sidan för mer uppdaterad information kring dessa.

Ordförande redogjorde för det nuvarande samarbetet mellan Attention och Vuxenskolan och styrelsen tycker att detta ska fortsätta. Bland annat upplevs det positivt att Attention får tillgång till lokaler på flera orter i Skaraborg men även att vuxenskolan kan få stor spridning för gemensamma aktiviteter.

Styrelsen beslutade vidare att ansluta sig till överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället. Mer information om det finns att läsa på. https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/social-hallbarhet/overenskommelsen-med-det-civila-samhallet/