Styrelsen träffades för styrelsemöte. Under mötet diskuterades det kring föreningens ekonomi (Som är god) och hur vi ska använda dessa medel för medlemmarnas bästa.

Ordförande informerade om ett musikprojekt som vi sökt pengar för. Mer information kommer här under hösten om vi får beviljat det vi sökt.

Styrelsen beslöt vidare att under hösten starta en särskild arbetsgrupp som kan jobba med lite mer långsiktiga frågor så som hur förenings stadgar och mål ska se ut. Resultatet återkopplas på nästa föreningsstämma.