Idag har vi haft årsmöte. Vi kan konstatera att föreningen är aktiv och växer. Vi har också en god ekonomi och ser därför framtiden an efter pandemin an och hoppas vi möts under året på flera aktiviteter.

Styrelsen som valdes på årsmötet

CHRISTINA BRINKEMO

Ordförande 0702727649

ANNELIE STRÖMBERG

Vice ordförande

MAGNUS ANDERSSON

andre vice ordförande 0704-985092

MAUD BENGTSSON

Sekreterare

MONICA ANDERSSON

Kassör

NINA REHN

Styrelseledamot

CAROLA ERICSSON

SUPPLEANT

CARINA JENSEN

SUPPLEANT

CHRISTINA LING

SUPPLEANT