Idag har vi haft styrelsemöte. Vi har bland annat diskuterat vilka aktiviteter som vi kan komma igång med och hur vi kan nå flera målgrupper i vår förening.

Vi har också bestämt att vi ska ha vårt årsmöte den 20 Mars klockan 14. Vi kör digitalt så det ska vara lätt att delta.

Tankar inför årsmötet eller har du själv möjlighet att engagera dig i föreningen? Ta kontakt med oss.

Det är dags att lämna in motioner inför årsstämman
En motion är ett förslag från föreningens medlemmar till styrelsen. Du kanske tycker att föreningen borde göra något på ett annorlunda sätt? Du kanske har förslag på saker du anser att vi ska utforska?
Skicka in det! Vi vill att du som medlem är delaktig i föreningen och vill gärna få in motioner. ✏️Så här kan du enkelt skriva en motion:
– Datum- Ditt namn- Rubrik som beskriver vad frågan gäller
– Text som beskriver vad saken gäller
– Ditt förslag (gärna formulerad i en eller flera att-satser)
Vill du ha hjälp med att skriva din motion? Hör av dig till oss, så hjälps vi åt. Sista dagen som du kan lämna in din motion: 31 december, 2021

Skicka den via mail: info@skaraborg.attention.se